(Investiční společnosti podnikatelů, a.s., Finance Engineering, i.s., a.s., Kontinentální sdružení pro investice a obchod, i.s., a.s.)