Zasláním Vašeho životopisu do společnosti SPGroup a.s., IČ: 63078571, se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, Nové Město, 110 00 Praha 1 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám (s následující výjimkou – viz dále) a bude k nim mít přístup příslušný zaměstnanec a vedení naší společnosti. Odesláním současně dáváte souhlas s postoupením Vašich osobních údajů do společností tvořících s naší společností holding, tedy:
SPGroup a.s., IČ: 630 78 571, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00,
Capital Management Company, a.s., IČ: 630 79 992, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 235/28, PSČ 110 00,
Elektroporcelán a.s., IČ: 282 03 101, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01,
Total Brokers a.s., IČ: 273 79 345, se sídlem Praha 4, Za Skalkou 421/10, PSČ 147 00,
OTK GROUP, a.s., IČ: 276 28 116, se sídlem Kolín, Plynárenská 233, PSČ 280 02,
AAA Realitní fond, a.s., IČ: 274 13 934, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00,
AAA REAL s.r.o., IČ: 014 93 493, se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00,
REX FACTUM s.r.o., IČ: 274 39 275, se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00,
ABF, a.s., IČ: 630 80 575, se sídlem Praha 9, Beranových 667, PSČ 199 00,
Slavia pojišťovna a.s., IČ: 601 97 501, se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00,
Slavia partners s.r.o., IČ: 047 57 416, se sídlem Praha 1, Revoluční 1/655, PSČ 110 00,
Lázně Praha, a.s., IČ: 282 25 571, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00,
AQUAPALACE, a.s., IČ: 291 41 729, se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00,
GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., IČ: 276 42 127, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00,
Redvale a.s., IČ: 278 99 667, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00,
BIZ DATA a.s., IČ: 618 58 757, se sídlem Kolín, Plynárenská 233, PSČ 280 02,
Super Noty, s.r.o., IČ: 045 68 672, se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 2253/13, PSČ 150 00,
za účelem případného vyhledání vhodného pracovního místa v rámci celého holdingu. Osobní údaje budou skartovány do 5 let ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.