Zasláním Vašeho životopisu do společnosti SPGroup a.s., IČ: 63078571, se sídlem Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1 dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů dle zákona č. 110/2022 Sb., o ochraně osobních údajů, a jejich uchování v personální databázi této společnosti, za účelem vyhledání zaměstnání pro Vaši osobu a za účelem následné komunikace tj. souhlasíte s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním, kombinováním za účelem nabídky pracovní pozice a likvidací. Osobní údaje budou zpracovávány v celém Vámi poskytnutém rozsahu (zejména jméno, emailová adresa, telefon, životopis atd.) a uchovávány v elektronické formě (v podobě souborů) na šifrovaném úložišti. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám (s následující výjimkou – viz dále) a bude k nim mít přístup příslušný zaměstnanec a vedení naší společnosti. Odesláním současně dáváte souhlas s postoupením Vašich osobních údajů do společností tvořících s naší společností holding, tedy:

AAA BYTY.CZ  akciová společnost                   63999234               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

AAAINDUSTRY.CZ akciová společnost            63078023               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

AAA Průmyslový fond, a.s.                                  27598519               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

AAA REAL s.r.o.                                                  01493493               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

AAA Realitní fond, a.s.                                        27413934               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

ABF, a.s.                                                                63080575               Beranových 667, Letňany, 199 00 Praha 9

ABF EXPO PRAHA s.r.o.                                    14888939               Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

Aliance pro budoucnost                                      05402450               Pacovská 2104/1, Krč, 140 00 Praha 4

Amoneus s.r.o.                                                     28464311               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Angarmos plus a.s.                                              02447649               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

AQUAPALACE, a.s.                                            29141729               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

BenScio a.s.                                                         03783618               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

BIZ DATA a.s.                                                      61858757               Plynárenská 233, Kolín IV, 280 02 Kolín

Black Hill a.s.                                                        28201281               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Brandit s.r.o.                                                         17541620               Pacovská 2104/1, Krč, 140 00 Praha 4

Bluevale a.s.                                                         17225884               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Brownvale a.s.                                                      17225451               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Bulovka Dental Clinic a.s.                                   09259392               Pacovská 2104/1, Krč, 140 00 Praha 4

Bulovka Medical & Business Centre s.r.o.         09588370               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Burzovní společnost pro kapitálový trh, a. s.     47116072               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Capital Management Company, a. s.                 63079992               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Discovery Park Praha z.ú.                                   03666425               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Elektroporcelán a.s.                                            28203101               Postoloprtská 2951, 440 01 Louny

Elektroporcelán majetková a.s.                           09448195               Postoloprtská 2951, 440 01 Louny

EPL Group EU s.r.o.                                            28713508               Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 44015

GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s.                        27642127               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Golden Apple Hotels, s.r.o.                                 04158792               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Grimenol plus s.r.o.                                             24793256               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Hotel Invest Harrachov s.r.o.                               11854472               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kvintum s.r.o.                                                       27230830               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Lázně Praha, a.s.                                                 28225571               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Maverick I s.r.o.                                                   07398344               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

MDL Expo s.r.o.                                                   24712647               Beranových 667, Letňany, 199 00 Praha 9

Mimoňská Buildings a.s.                                     02027275               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

M.I.P. Group, a.s.                                                 25666703               Beranových 667, Letňany, 199 00 Praha 9

Montresor, a.s.                                                     06585507               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Národní notový archiv – spolek                           04764773               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

New Property Management a.s.                          27862488               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Newvale a.s.                                                         27861457               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

No Limits Design a.s.                                           28201264               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Orange Hill a.s.                                                    17229049               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

OTHAZ Management a.s.                                   05315018               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

OTK GROUP, a.s.                                                17876214               Plynárenská 233, Kolín IV, 280 02 Kolín

OTK Printing & Packing                                      17100950               Plynárenská 233, Kolín IV, 280 02 Kolín

Plzeň Project Developers a.s.                             27441466               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Podnikatelská Komunální a. s.                            61860204               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Prague Construction a.s.                                    27615600               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Prague Property Leader a.s.                                27424715               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

PVA a.s.                                                                25658484               Beranových 667, Letňany, 199 00 Praha 9

PVA EURO EXPO, a.s.                                       27888550               Beranových 667, Letňany, 199 00 Praha 9

PVA EXPO, a.s.                                                   27562913               Beranových 667, Letňany, 199 00 Praha 9

Redvale a.s.                                                         27899667               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Reprezentativní organizace odborových organizací skupiny SPG, a.s.  27450201    Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Reprezentativní organizace zaměstnavatelů, a.s.    27448967     Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

REX FACTUM s.r.o.                                            27439275               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Slavia majetková a.s.                                           19334231               Pacovská 2104/1, Krč, 140 00 Praha 4

Slavia partner s.r.o.                                             04757416               Táborská 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4

Slavia pojišťovna a.s.                                          60197501               Táborská 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4

Slavia pojišťovna sportovní tým z.s.                   07425899               Pacovská 2104/1, Krč, 140 00 Praha 4

SPGroup a. s.                                                       63078571               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Společnost pro rozvoj kolejové dopravy s.r.o.  08688575               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Spolek obchodní a zábavní zóna Čestlice         03574148               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Stone Hill a.s.                                                       27598233               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Sportpropag, akciová společnost                       00067024               Pacovská 2104/1, Krč, 140 00 Praha 4

Super Noty, s.r.o.                                                 04568672               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

TA FIRO Travel a.s.                                             19131712               Pacovská 2104/1, Krč, 140 00 Praha 4

TIVERTON a.s.                                                    27377989               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

Total Brokers a.s.                                                 27379345               Táborská 940/31, Nusle, 140 00 Praha 4

Total Brokers Partners a.s.                                 28225562               Plynárenská 233, Kolín IV, 280 02 Kolín

Wellness Hotel Svornost Harrachov s.r.o.         08017476               Na struze 227/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

za účelem případného vyhledání vhodného pracovního místa v rámci celého holdingu. Osobní údaje budou skartovány do 6 měsíců ode dne jejich poskytnutí (nebudou-li platné předpisy vyžadovat uchovávání po delší nebo kratší dobu). Každý subjekt údajů je oprávněn požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme, vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší společnosti a této žádosti bude vyjma případů plnění zákonných povinností vyhověno. Zpětvzetím souhlasu budete také automaticky vyřazení z nabídky zasílané zaměstnavatelům, z případného výběrového řízení a Vaše osobní údaje budou skartovány.