Slavia Pojišťovna svými výsledky prokazuje, že je zdravá, silná a dobře hospodařící společnost. Potvrdil to výrokem auditora schválený hospodářský výsledek za rok 2022. Předepsané pojistné dosáhlo objemu více než 1,1 miliardy korun a oproti předešlému roku se zvýšilo o 4,7 procenta. Společnost tak dokazuje, že dokáže udržovat hospodářský růst i v rámci současného velmi složitého podnikatelského prostředí.