Výrobek z dílny Elektroporcelánu Louny, dlouhý plno jádrový izolátor, tzv. Langstab, který je používán pro rozvody velmi vysokého napětí 220 nebo 440 kV ve zkušebním ústavu získal certifikát v rázové zkoušce 50 kA.

Požadavky energetických rozvodných společností zvyšují nároky na dodavatele. V současné době jim předepisují, aby podrobili své výrobky rázové zkoušce 50 kA. Důvodem této zkoušky je, že pokud do rozvodných sítí udeří blesk, musí být rozvodné sítě tento úder blesku schopny absorbovat, aniž by došlo k jejich zničení. V daném případě je požadavek, aby izolátor po zásahu bleskem, to je cca 50 kA, měl i nadále nejméně 80% požadované tabulkové pevnosti. „Náročnost zkoušek je vysoká a podle našich informací je Elektroporcelán Louny prvním evropským výrobce, který tuto zkoušku úspěšně zdolal,“ říká předseda představenstva Eletroporcelánu Pavel Sehnal.

 

V současné době se na trhu prodávají i plastové izolátory, u kterých však bylo shledáno, že oproti klasickým keramickým izolátorům mají sotva třetinovou životnost. Mezi nevýhody plastových izolátorů patří i to, že degradují pod ÚV zářením a nemají schopnost samočištění. Prach, který na nich ulpívá, snižuje odpor požadovaný po izolátorech. S ohledem na dlouhodobé testování v reálném provozu se ukazuje, že keramický izolátor lépe vyhovuje potřebám energetických společností.

 

„Děkujeme všem zaměstnancům společnosti Elektroporcelán Louny, kteří se po dobu více než dvou let na vývoji nového výrobku podíleli,“ říká majitel společnosti Pavel Sehnal. Z důvodu vysoké poptávky po tomto izolátoru, takzvaném Langstabu, realizovala společnost Elektroporcelán Louny výstavbu nové palicí pece. V žárovém pásmu pálící pec dosahuje teploty 1246 °C a keramický materiál prochází procesem slinutí. Složitost výroby je vysoká. Doba výroby jednoho izolátoru je 6 týdnů.